Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det här bör du läsa igenom när du ska ansöka om anslutning till kommunens VA-nät. Du hittar de olika dokumenten till höger under Läs mer.

1. Blanketten "Ansökan om VA-anslutning".

2. Allmänna bestämmelser för brukande av Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

3 Information till fastighetsägare om Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

4. VA-taxa för Krokoms kommun.

5. Anslutning till Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppssystem.

6. Vattenmätare – plats och insättning.

7. Skiss och beskrivning hur vatten- och avloppssystemet fungerar för en villa.

8. PM vid servisinkoppling.

Uppdaterad 2012-05-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »