Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det här bör du läsa igenom när du ska ansöka om anslutning till kommunens VA-nät. Du hittar de olika dokumenten till höger under Läs mer.

1. Blanketten "Ansökan om VA-anslutning".

2. Allmänna bestämmelser för brukande av Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

3 Information till fastighetsägare om Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

4. VA-taxa för Krokoms kommun.

5. Anslutning till Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppssystem.

6. Vattenmätare – plats och insättning.

7. Skiss och beskrivning hur vatten- och avloppssystemet fungerar för en villa.

8. PM vid servisinkoppling.

Uppdaterad 2012-05-22 av Ulla Eriksson
Dela

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »