Translate site

Startsida Krokoms kommun

Blanketter

Blanketter Bygga, bo och miljö
Bygg
Anmälan av kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Plan
Ansökan om planbeskedWord
Ansökan om planbesked PDF
Information ang ansökan om planbeskedPDF
 
Miljö
Anmälan/ansökan egen komposteringPDF
Anmälan/ansökan egen avloppsanläggningPDF
Ansökan strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
VärmepumpsanmälanPDF
Anmälan för registrering av livsmedelsanläggningPDF
Anmälningspliktig verksamhet: stickande, bad samt skola/förskola/fritidsverksamhetPDF
 
Avfall och återvinning
Ägarbyte Vatten och RenhållningWord
Autogiroanmälan, medgivandePDF
 
Vatten och avlopp
Ansökan om VA-anslutningPDF
Information om VA-anslutning
Ägarbyte Vatten och RenhållningWord
Autogiroanmälan, medgivandePDF
Blanketter Trafik och infrastruktur
Skolskjuts
Ansökan om skolskjutsWord
Uppdaterad 2015-01-28 av Ulla Eriksson
Dela

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »