Translate site

Startsida Krokoms kommun

Arbetsmarknadsenheten

Bild på tjej med mobil

I Krokoms kommun är det Arbetsmarknadsenheten som handlägger arbetsmarknadsprogram.

Arbetsmarknadsenheten svarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar, vuxna långtidsarbetslösa, invandrare, samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder, feriearbete för gymnasieungdomar och ferielediga högskolestuderande.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete i enheten sker i nära samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling, kommunal vuxenutbildning, samt i vissa fall försäkringskassa. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Uppdaterad 2015-02-26 av Birgitta Sjöström

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »