Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lediga jobb i Krokoms kommun

Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare.

De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade.

Krokoms bemannningspool

Att jobba inom Krokoms Bemanningspool innebär att ersätta ordinarie personal inom äldreomsorg, stöd och service, IFO, förskola, fritids, skola eller kök vid korttidsfrånvaro. Arbetet kan avse dag, kväll, natt, helg samt journatt.

Just nu söker vi undersköterskor, barnskötare och ekonomibiträden - mer om jobben hittar du i listan längre ner på sidan.

Rekrytering via rekryteringsfirma

Vid vissa rekryteringar anlitar kommunen hjälp av rekryteringsfirma. Ansökningar ska då skickas till firman i stället för till kommunen.

Lediga jobb vid kommunen visar både tillsvidareanställningar och längre tidsbegränsade anställningar som kommunen rekryterar till.

Uppdaterad 2015-11-06 av Thory Andersson
Dela

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »