Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lediga jobb i Krokoms kommun

Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare.

De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade.

Lediga jobb vid kommunen visar både tillsvidareanställningar och längre tidsbegränsade anställningar som kommunen rekryterar till.

Rekrytering via rekryteringsfirma

Vid vissa rekryteringar anlitar kommunen hjälp av rekryteringsfirma. Ansökningar ska då skickas till firman i stället för till kommunen. Lediga jobb via rekryteringsfirma återfinns under menyvalet Övriga lediga jobb.

Vi söker språkstöd i finska, meänkieli och lulesamiska inför höstterminen 2014

Vi söker dig som vill stötta våra barn och ungdomar i hemspråken finska, meänkieli och lulesamiska några timmar i veckan. Målet med språkstödet är att förbättra barnens språkkunskaper i sitt modersmål, främja tvåspråkighet och att ge barnen en bra chans att utveckla sin kulturella identitet. Här hittar du mer information om uppdraget och om hur du ansökerPDF

I kommunen har vi tre personalpooler:

Pedagogpoolen:För dig som vill arbeta som timvikarie inom förskola och skolbarnomsorg.

Kökspoolen:För dig som vill arbeta som timvikarie inom våra köksverksamheter.

Bemanningspoolen vård och omsorg: För dig som vill arbeta som timvikarie inom äldreomsorgen, LSS och vissa  delar inom individ- och familjeomsorgen. 

Uppdaterad 2014-08-08 av Åsa Sjödin
Dela

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »