Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lediga jobb i Krokoms kommun

Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare.

De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade.

Krokoms Bemanningspool

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, här finns jobb för dig som vill vara med och göra skillnad!
I syfte att skapa trygga anställningsvillkor och möta verksamheternas behov av korttidsvikarier söker vi nu fler Undersköterskor, Barnskötare och Kockar.
Vi har stationeringsorter på ett flertal platser i kommunen, exempelvis Föllinge, Änge, Krokom, Ås och Nälden, administrationen håller till i centrala Krokom. 

Välkommen med din ansökan!

Rekrytering via rekryteringsfirma

Vid vissa rekryteringar anlitar kommunen hjälp av rekryteringsfirma. Ansökningar ska då skickas till firman i stället för till kommunen. Lediga jobb via rekryteringsfirma återfinns under menyvalet Övriga lediga jobb.

Lediga jobb vid kommunen visar både tillsvidareanställningar och längre tidsbegränsade anställningar som kommunen rekryterar till.


Uppdaterad 2014-12-16 av Thory Andersson
Dela

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »