Translate site

Startsida Krokoms kommun

Utbildning och barnomsorg

Krokom är en barnrik kommun. Av antalet invånare i kommunen är 20 procent (2008) 16 år eller yngre. Jämfört med övriga landet där andelen är 19 procent. Under 2012 passerades gränsen på tusen inskrivna barn i barnomsorgen. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för verksamheterna att vistas utomhus.

Nyheter  |  Utbildning och barnomsorg

Uppdaterad 2014-06-25 av Åsa Sjödin
Dela

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »