Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Från och med 2 mars 2020 inför vi fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00.

Nyheter

 1. Sopbilen byter hämtnings­vecka 2021

  Vid årsskiftet börjar sopbilens nya hämtningsschema att gälla. Du som har haft hämtning jämn vecka i år får hämtning ojämn vecka nästa år och vice

 2. Kommunen till er tjänst

  Catrin Lyckerev är renhållningsingenjör och hon jobbar bland annat med att utveckla kommunens e-tjänster. På medborgarnas önskelista står det en

 3. Spindeln i tillväxtnätet

  Tomas Nilsson är fastighetschef och på hans avdelning finns många olika yrkeskategorier; kartinjenjörer, planarkitekter, byggprojektledare,

 4. Tillsammans bromsar vi smittspridningen

  Med anledning av ökad smittspridning har Krokoms kommun fattat ett antal beslut som komplement till de lokala allmänna råden. Besluten gäller till och

Pågående projekt

 1. Utbyggnad av VA-infrastruktur

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.