Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Vanliga sidor

Pågående projekt

 1. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 2. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 3. Utbyggnad av VA-infra­struk­tur

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig

Nyheter

 1. Nya lagkrav för laddning vid parkeringsplatser

  För laddning av elfordon finns såväl nya som retroaktiva lagkrav att följa för den som är ägare av vissa parkeringsplatser. Den 1 januari 2025 träder

 2. Möjlighet till utveckling genom ny detaljplan

  Nu har ytterligare en detaljplan i Krokoms centrum vunnit laga kraft. Planen möjliggör bostäder i form av flerfamiljshus och centrumverksamheter.

Meny