Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Hitta direkt

Nyheter

 1. Kungörelsedel­givning byggnation för äggproduktion

  Kungörelsedelgivning av anmälan om planerad byggnation för äggproduktion. Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet, för anläggning med mer

 2. Tyck till om centrala Ås

  Krokoms kommun är i uppstart med att ta fram ett planprogram för centrala Ås. Nu vill vi veta vad du tycker. Efter påsk kommer vi finnas på plats på

Pågående projekt

 1. Ås båthamn – en oas för hela Åsbygden

  I området kring Ås båthamn, vid Storsjöns strand med utsikt över Oviksfjällen, planeras ett parkområde tillgängligt för hela Åsbygden året om. Se de

 2. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 3. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 4. Utbyggnad av VA-infra­struk­tur i södra Krokom

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig

Meny