Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Hitta direkt

Nyheter

  1. Vi ser det snöar... och snöar och snöar!

    Redan i mitten av november hade det körts bort lika mycket snö till tippen som under hela förra vintern och det bara fortsätter. Det ställer såklart

  2. Detaljplanen för Täng 2:81, Ås (Ås båthamn) upphävd - vad händer nu?

    Detaljplanen har upphävts genom dom från Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr P 4633-22). Ett omarbetat planförslag skickas ut för granskning.

Meny