Ägarbyte

Kommunen får ingen information om ägarbytet från Lantmäteriet eller Skatteverket. Sker ett ägarbyte på din fastighet så måste det anmälas det via e-tjänsten Anmäl ägarbyte.

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet registreras hos Vatten och Renhållning. När ägarbytet är genomfört korrigeras fakturan och avgifterna. Den nya ägaren ska ange hur fastigheten ska användas: för privat bruk, som flerbostadshus eller av en verksamhet, så att avgiften blir rätt.

Det är alltid fastighetsägaren som är betalningsansvarig för de kostnader som uppkommer på fastigheten gällande vatten och renhållning. Vi fakturerar inte hyresgäster.

Slambrunn

Slambrunn

Finns det en slambrunn på fastigheten så måste de nya ägarna ange vilka intervall de vill ha på tömningarna.

Läs mer på vår sida om slam­tömning här

Vattenmätare

Vattenmätare

Om det finns vattenmätare är det viktigt att mätaren läses av i samband med försäljningen, helst på tillträdesdagen. Läses mätaren av för tidigt kan vatten förbrukas i samband med till exempel flyttstädning, vilket gör att nya ägarens mätarställning kommer att vara missvisande. Det är viktigt att både köpare och säljare kontrollerar att den angivna mätarställningen stämmer.

Läs mer på vår sida om vattenmätare

Sopkärl

Sopkärl

Sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och tas över av den nya ägaren. Använd vår e-tjänst om du vill beställa, avbeställa, ändra antal, byta storlek eller om ditt kärl är trasigt. Du kan även kontakta Kundcenter.

Läs mer om sophämtning här

Länk till e-tjänst Sopkärl länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta kundcenter

Adressändring eller c/o-adress

Adressändring eller c/o-adress

Kommunen får ingen information från Skatteverket om adressändring. Du måste själv kontakta oss och lämna uppgifterna. Adressändring för fakturor gör du i vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst anmälan adressändringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adressändring gör du om du exempelvis byter efternamn, eller flyttar. Om ni är fler delägare till en fastighet och vill ändra vem fakturan ska gå till handlar det också om en adressändring. Vi kan skicka fakturan till den ni väljer, men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga för de kostnader avseende vatten och renhållning som uppkommer på fastigheten.

Om du vill att dödsboets fakturor ska gå till en tillfällig adress kan vi lägga in en c/o-adress.

Hjälpte informationen på sidan dig?