Avgifter, regler och abonne­mang

Genom att sortera ditt hushållsa­vfall och lämna dina förpackningar på en åter­vinnings­station så kan du minska din avfalls­kostnad. Avfallstaxan är uppdelad i grundavgift, behållar­avgift och en rörlig tömnings­avgift. Faktura för renhållning skickas ut kvartalsvis i mars, juni, september och december.

Klicka på underrubrikerna för att få information om vad avgiften innebär och vad den kostar dig

Renhållningstaxa

Grundavgift

Grundavgift

Grundavgift betalas av alla som äger en be­byggd fastighet i Krokoms kommun. Grund­av­giften täcker kostnader för återvinnings­centraler, administration, planering och kund­­service. Vilken taxa man betalar beror på hur fastig­heten används.

Pris grundavgifter för småhus, fler­familjshus och verksamheter

Fast avgift per år

Kostnad inklusive moms

Grund­avgift småhus (permanent­boende eller fritids­hus)

655 kronor

Grund­avgift fler­familjs­hus (per lägenhet)

546 kronor

Grund­avgift verk­samhet/företag/förening

437 kronor

Ett flerfamiljshus är ett hus med tre eller fler lägenheter i samma huskropp. Du som är hyresgäst i ett flerfamiljshus får ingen faktura från Krokoms kommun på renhållningsavgiften. Fakturan går till fastighetsägaren.

Anmäl ägarbyte via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kärlhyra

Kärlhyra

Kärlhyra, eller behållaravgift, är hyran för ditt sopkärl. Sopkärlet hyr du av kommunen till en fast årskostnad. Du kan inte köpa ett eget sopkärl. Avgiften bekostar även inköp och underhåll av kärl. Kostnaden varierar beroende på kärlets storlek.

Pris kärlhyra fast avgift per år och behållare

Fast avgift per år

Kostnad inklusive moms

190 liters behållare

75 kronor

370 liters behållare

155 kronor

Rörliga avgifter

Rörliga avgifter

Rörlig avgift är avgiften för tömning av sop­tunnan. Är inte soptunnan full så kanske du inte behöver ställa fram den nästa gång sop­bilen kommer.

Varje sopkärl har en tagg som registrerar när den har tömts. Taggen kommunicerar med en mottagare på sopbilen. I vårt system kan vi se exakt när din soptunna har tömts.

Genom att sortera ditt hushållsavfall och lämna dina förpackningar på en åter­vinnings­station kan du minska din rörliga kostnad.

Här hittar du till närmaste återvinningsstationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pris rörliga avgifter per tömning och behållare

Avgift per tömning och behållare

Kostnad inklusive moms

190 liters behållare

72 kronor

370 liters behållare

150 kronor

Övriga avgifter

Övriga avgifter

Om ditt kärl är orimligt tungt eller överfullt tillkommer en extra avgift då sopbilen tömmer det. Kärlets lock måste gå att stänga, annars är det överfullt. Har du mer avfall som inte ryms i soptunnan så kan du ställa det i en säck bredvid.

Om sopkärlet har gått sönder meddelar du kundcenter så lagar vi eller byter ut det. Har ditt kärl gått sönder av oaktsamhet debiteras du för ett nytt kärl samt utkörning.

beställ sopkärl via våra e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns mer information om sophämtning

Pris övriga avgifter

Avgift

Kostnad inklusive moms

Tilläggsavgift tungt kärl

137 kronor

Tilläggsavgift överfullt kärl

137 kronor

Utkörning/återtag/byte av kärl

164 kronor

Förstört kärl 190 liter

437 kronor

Förstört kärl 370 liter

710 kronor

Betalsäckar

Betalsäckar

Om det inte går att använda ett eget sopkärl ska betalsäckar användas för brännbart hus­hållsavfall. Betalsäckarna finns att köpa hos våra ombud.

Här hittar du våra ombud för betalsäckar

Pris betalsäckar

Finns att köpa hos våra betalsäcksombud

Kostnad inklusive moms

Betald sopsäck (130 liter) i anvisad behållare

55 kronor


Grovsopor

Grovsopor

Du kan beställa hämtning av grovsopor. Av­fallet ska placeras på fastigheten vid farbar väg. Vi hämtar endast sorterat grovavfall som kommer från hushåll. Boende i fler­bostadshus kan inte beställa budad hämtning

laddar ner be­ställnings­blankett för grovsoporlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pris hämtning av grovsopor

Hämtning av grovsopor

Kostnad inklusive moms

Budad grovavfalls­hämtning, per på­börjad 2 kbm (ungefär volymen av två disk­maskiner)

491 kronor

Exempel på grovsopor:

  • möbler
  • vitvaror
  • badkar
  • cyklar
  • gräsklippare

Latrin

Latrin

Latrinkärl finns att köpa på kommunhuset i Krokom eller på Återvinningscentralen i Krokom.

Pris latrinkärl

Exklusive/inklusive hämtning

Kostnad inklusive moms

Latrinkärl exklusive hämtning

218 kronor

Latrinkärl inklusive hämtning

683 kronor


Slamtömning

Slamtömning

Faktura på slamtöning skickas ut efter utförd tömning.

Här hittar du mer information om slamtömning

Pris på slamtömning

Tömning per anläggning

Kostnad inklusive moms

Slamtömning med avvattning

1 420 kronor

Slamtömning utan avvattning (endast special­fall, ej boknings­bar)

1 638 kronor

Extra slam­tömning inom 14 dagar

2 020 kronor

Akut slam­tömning inom 24 timmar

3 167 kronor

Slamtömning special

Offert

Extra våtvolym över 3 kbm (kr/kbm)

426 kronor

Extra påkopplad 10m-slang (utöver 20 m)

273 kronor/10 meter

Åter­vinnings­centrals­besök för verksamhet

Åter­vinnings­centrals­besök för verk­samhet

Företag och verksamheter är välkomna till våra återvinningscentraler. Man kan betala för varje besök eller köpa ett klippkort.

Här får du som företagare mer information om ditt besök på ÅVC

Kostnad för återvinningsbesök för företagare

Typ av besök

Kostnad inklusive moms

Engångsbesök

410 kronor

Klippkort 6 gånger

2 228 kronor


Hjälpte informationen på sidan dig?