Avfall från fritidshus

Två flickor som går på en liten stig.

Har du fritidshus i Krokoms kommun? Här får du reda på hur du hanterar ditt avfall.

Källsortera och återvinn

Både miljö och du tjänar på att återanvända och källsortera så mycket som möjligt. Sortera ditt avfall från fritidshuset och lämna på en åter­vinnings­central eller åter­vinnings­station.

Tänk på att det inte är tillåtet att ta med sig hushållssopor över en kommungräns.

Åter­vinnings­centraler är bemannade insamlingsställen. Där kan du lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. Åter­vinnings­stationer är obemannade och ägs och drivs av Förpackningsinsamlingen, FTI. Återvinnings­stationer ägs alltså inte av Krokoms kommun.

Om du vill hemkompostera ditt matavfall gör du en anmälan till Bygg och miljö.

Här hittar du våra åter­vinnings­centraler

Här hittar du till en åter­vinnings­station

Sopkärl

Sopkärl

Tillbringar du mycket tid i ditt fritidshus kan du beställa ett sopkärl. Upp till tre närboende kan efter anmälan till renhållaren använda gemensamt kärl. 

Tänk på att kärlet ska tas in eller vändas efter tömning. Då förhindrar du att ett tomt kärl töms.

Här ser du när sopbilen kommer

Här finns in­formation om hur du ställer fram ditt sopkärl

Här ser du priser för att hyra ett sopkärl

Beställ sopkärl via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betalsäckar

Betalsäckar

Ett alternativ till sopkärl i fritidshus är betalsäckar som du använder för brännbart hushållsavfall. Förpackningar av plast, papper, glas eller metall får inte lämnas i betalsäcken.

Betalsäckarna finns att köpa hos våra ombud. Fyllda säckar lämnas tillbaka till valfritt ombud under ordinarie öppettider. Kontakta ombuden för öppettider.

Här får du reda på vad en betalsäck kostar


Ombud i Krokoms kommun där du kan köpa betalsäckar

Ort

Ombud

Telefonnummer

Bakvattnet

Magnussons Fjällanläggningar AB

070 697 72 51

Föllinge

Frendo

0645 100 91

Kaxås

Birgerssons Bensin

0640 321 49

Kluk

Kluksbua AB

0640 68 33 00

Krokom

OKQ8

0640 616 30

Laxsjö

Mobacks Kök & Skafferi

070 638 18 18

Lillholmsjö

Gästgivaregården

0645 410 32

Rötviken

Handlarn i Rötviken

0645 77 09 00

Tulleråsen

Birgerssons Bensin

0640 321 49

Valsjöbyn

Fahlströms Bygg AB

0645 71 62 00

Ytterån

Circle K

0640 221 02

Åkersjön

Hotell Fjällgården

070 349 64 44

Avfallshämtning

Avfalls­hämtning

Transporterar du själv grovavfall till en återvinnings­central kan du kostnadsfritt lämna det där. Du kan också beställa hämtning av grovsopor. Av­fallet ska placeras på fastig­heten vid farbar väg.

Beställ avfallshämtning genom attr använda vår e-tjänst eller kontakta kundcenter.

Här hittar du pris för budad Avfalls­hämtning

Beställ avfallshämtning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slam och latrin

Slam och latrin

En fastighet som används året om bör tömma sin avlopps­brunn en gång per år. För dig som har fritidshus kan intervallet vara längre. Du kan välja slam­tömning vartannat år, vart tredje år eller efter avrop. Har du valt avrop beställer du själv slamtömningen. Denna extra tömning är dyrare än om du har valt intervall.

Slamtömningen sköts av kommunens avtalade entreprenör. Du kan inte anlita någon annan entreprenör.

Gå till e-tjänsten Enskilt avlopp för beställa tömning, avboka tömning samt ändra tömningsintervall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information och vad slam­tömning kostar

Latrin

Kärl för latrin finns att köpa i kommun­husets reception och på åter­vinnings­centralen i Krokom. Fyllda latrinkärl lämnas på återvinningscentralen i Krokom eller Föllinge. Kärlet får endast innehålla urin, avföring och toalettpapper. Klisterlappen med namn och fastig­hets­beteckning måste fästas på kärlet.

För att själv ta hand om latrin krävs tillstånd. Kontakta kundcenter för mer information.

Här ser du pris på latrinkärl

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny