Slam och latrin

En fastighet som används året runt bör tömma sin avloppsbrunn en gång per år. För fritidshus kan intervallet vara längre. Latrinkärl kan du köpa i kommunhusets reception eller på återvinningscentralen i Krokom. Via vår e-tjänst Enskilt avlopp kan du avboka, beställa eller ändra tömningsintervall.

E-tjänsten enskilt avlopp

I vår e-tjänst enskilt avlopp kan du enkelt beställa tömning, avboka tömning samt ändra tömningsintervall för ditt enskilda avlopp.

Hoppa vidare till e-tjänsten enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kommer slambilen?

I början av maj drar årets slamsäsong igång. Cirka två veckor innan din anläggning ska tömmas kommer du få ett aviseringsbrev och i det framgår sista avbokningsdag.

Avboka din slamtömning via e-tjänsten enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se tömnings­områden och perioder

Det här behöver du göra innan slambilen kommer

Här kan du se vad slamtömningen kostar

Har du fått ett avvikelsebrev?

Ska du åtgärda din brunn?

Slamtömning

Slamtömning

Slamtömningen sköts av kommunens avtalade entreprenör. Du kan inte anlita någon annan entreprenör. Vi rekommenderar att ett permanent­boende tömmer sin avloppsbrunn minst en gång per år. För fritidshus kan tömningsintervallet vara längre. Cirka två veckor innan din brunn ska tömmas får du ett brev som inform­erar om vad du behöver göra. I brevet finns ett sista avbokningsdatum. Du behöver inte närvara vid slamtöm­ningen.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att slambilen kommer fram till din avloppsbrunn. Om brunnen inte kan tömmas blir du informerad om vad som behöver åtgärdas och får själv be­ställa en extra tömning när pro­blemet är åtgärdat. Den tömningen är dyrare.

Priser på slamtöm­ningen hittar du via den här länken

Vid ordinarie tömning avvattnas brunnen. Efter att tömningen är utförd färgmarkeras brunnslocket.

2022 är färgmarker­ingen röd

Om något måste åtgärdas som gäller din brunn får du hem avvikelsebrev med information efter några veckor.

Extra tömning inom 10 kalender­dagar beställer du om:

  • du har behov av fler tömningar utöver den ordinarie tömningen
  • du har valt intervallet avrop
  • du ska sluttömma en gammal brunn

Beställ extra tömning via e-tjänsten enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bokad tömning beställer du om:

  • du ska åtgärda din brunn och behöver heltömma den
  • om du vill närvara vid tömningen
  • Om du vill ha tömning en specifik dag (anlitat entreprenör)

Beställ bokad tömning via e-tjänsten enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan bokas specifik dag, för- eller eftermiddag. Beställs minst 10 kalenderdagar i förväg.

Akuttömning beställer du om:

  • brunnen är överfull

Utförs senast nästa kalenderdag klockan 18.00.

Akut tömning beställs genom kontakt med kundcenter 0640 161 00 under kontorstid. Vid akut slamtömning kvällar, helger eller helgdagar kontaktas Avloppsservice 063 10 90 06.

Kundcenter hjälper dig om:

Du inte kan använda vår e-tjänst och behöver hjälp att beställa tömning, avboka tömning eller ändra tömningsintervall för ditt enskilda avlopp. Ring 0640 161 00 under ordinarie kontorstid eller skicka e-post till:

kundcenter@krokom.se

Här hittar du öppet­tider och helgav­vik­elser hos kundcenter


Latrinkärl

Latrinkärl

Kärl för latrin finns att köpa på återvinningscentralen i Krokom.

Här får du reda på priset för latrinkärl


Fyllda latrinkärl lämnas på åter­vinningscentralen i Krokom eller Föllinge. Kärlet får endast innehålla urin, avföring och toalettpapper. Klisterlappen med namn och fastig­hetsbeteckning måste fästas på kärlet.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny