Bostäder

Här hittar du information om hur du går tillväga om du vill köpa en tomt av kommunen eller vad du ska göra för att ha en god boendemiljö i ditt hem.

Det kommunala bostadsbolaget Krokomsbostäder tillhandahåller bostäder och lokaler till enskilda personer, företag och offentlig sektor. Det finns också privata hyresvärdar runt om i kommunen.

Hitta lediga bostäder hos Krokomsbostäder här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna översiktskarta på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig till tomtkö i Krokom

Anmäl dig till tomtkö i Krokom

När din anmälan är registrerad får du en bekräftelse på din anmälan och din placering i tomtkön. Att vara placerad i Krokoms kommuns tomtkö för Kvarna kostar 200 kronor i registreringsavgift.

Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö i Krokom
Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö i Krokom
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö. * (obligatorisk)
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö.

Bestämmelser för tomtkö

1§ Sökande till tomt ska vara fysisk person som inte företräder byggintresset. Sökanden ska betala en registreringsavgift på tvåhundra kronor. Registreringsavgiften ska årligen betalas via faktura för att sökanden ska kvarstå i tomtkön. Betald avgift återbetalas inte.

2§ Registrering förutsätter att sökanden är myndig.

3§ Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.

4§ Registreringen är personlig och får inte överlåtas.

5§ Efter skilsmässa eller varaktig separation äger en de sökande rätt att behålla platsen i tomtkön. Vem som ska kvarstå i kön ska meddelas skriftligen.

6§ Sökande som tilldelats tomt via kommunens tomtkö för bygge i egen regi avregistreras ur tomtkön.

7§ Registrering av sökande sker i datumföljd förutsatt att ansökan är komplett och avgift är betald senast fakturans förfallodatum.

8§ Den som registreras som tomtsökande är skyldig att omgående anmäla namnändring eller varaktig adressändring till den enhet som administrerar tomtkön. Har adressändring inte anmälts anses sökanden inte intresserad av att stå kvar i tomtkön och stryks därför.

9§ För att behålla sin plats i kön ska sökanden i början av varje år förnya sin ansökan. Detta sker genom att sökanden inbetalar administrationsavgiften som faktureras av kommunen. Har avgiften inte betalats inom 30 dagar anses sökanden inte intresserad av att kvarstå i tomtkön och stryks därför.

10§ Sökande som vid tre tillfällen tackat nej till att teckna köpekontrakt för tomt fördelad via tomtkön får inte längre stå kvar som sökande till tomt utan får ansöka om förnyad registrering.

11§ Villkor för förvärv av tomt. Sökanden som fått tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste i huvudsak har färdigställt ett bostadshus inom två år från tillträdesdagen. Om inte det sker tillkommer ett vite på tiotusen kronor för den sökande. Sökanden som fått villatomt förbinder sig att bosätta sig på den på sådant sätt att köparen folkbokförs på fastigheten.

12§ Samhällsbyggnadsförvaltningen kan, efter särskild begäran, medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.

Införande av registreringsavgift till den kommunala tomtkön är i enlighet med i Krokoms kommunfullmäktige.
Kf § 79
Dnr KS 07/247

Anmäl dig till tomtkö i Ås

Anmäl dig till tomtkö i Ås

När din anmälan är registrerad får du en bekräftelse på din anmälan och din placering i tomtkön. Att vara placerad i Krokoms kommuns tomtkö i Ås kostar 200 kronor i registreringsavgift. Avgiften betalas till det bankgiro-konto som anges i anmälningsbekräftelsen.

Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö i Ås
Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö i Ås
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö. * (obligatorisk)
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö.

Bestämmelser för tomtkö

1§ Sökande till tomt ska vara fysisk person som inte företräder byggintresset. Sökanden ska betala en registreringsavgift på tvåhundra kronor. Registreringsavgiften ska årligen betalas via faktura för att sökanden ska kvarstå i tomtkön. Betald avgift återbetalas inte.

2§ Registrering förutsätter att sökanden är myndig.

3§ Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.

4§ Registreringen är personlig och får inte överlåtas.

5§ Efter skilsmässa eller varaktig separation äger en de sökande rätt att behålla platsen i tomtkön. Vem som ska kvarstå i kön ska meddelas skriftligen.

6§ Sökande som tilldelats tomt via kommunens tomtkö för bygge i egen regi avregistreras ur tomtkön.

7§ Registrering av sökande sker i datumföljd förutsatt att ansökan är komplett och avgift är betald senast fakturans förfallodatum.

8§ Den som registreras som tomtsökande är skyldig att omgående anmäla namnändring eller varaktig adressändring till den enhet som administrerar tomtkön. Har adressändring inte anmälts anses sökanden inte intresserad av att stå kvar i tomtkön och stryks därför.

9§ För att behålla sin plats i kön ska sökanden i början av varje år förnya sin ansökan. Detta sker genom att sökanden inbetalar administrationsavgiften som faktureras av kommunen. Har avgiften inte betalats inom 30 dagar anses sökanden inte intresserad av att kvarstå i tomtkön och stryks därför.

10§ Sökande som vid tre tillfällen tackat nej till att teckna köpekontrakt för tomt fördelad via tomtkön får inte längre stå kvar som sökande till tomt utan får ansöka om förnyad registrering.

11§ Villkor för förvärv av tomt. Sökanden som fått tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste i huvudsak har färdigställt ett bostadshus inom två år från tillträdesdagen. Om inte det sker tillkommer ett vite på tiotusen kronor för den sökande. Sökanden som fått villatomt förbinder sig att bosätta sig på den på sådant sätt att köparen folkbokförs på fastigheten.

12§ Samhällsbyggnadsförvaltningen kan, efter särskild begäran, medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.

Införande av registreringsavgift till den kommunala tomtkön är i enlighet med i Krokoms kommunfullmäktige.
Kf § 79
Dnr KS 07/247

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny