Adresser och lägenhets­register

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta och underlättar för alla att hitta rätt. Adresser är också underlag för folkbokföringen. Om folkbokföringen stämmer är det lättare för samhället att planera t.ex. skolor, bostäder, sjukvård och vägar. Se till att du är folkbokförd på rätt adress.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Inga uppgifter om boende eller ägare

Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet.

Ansvarsfördelning

Lantmäteriet

 • ansvarar för lagring, drift och förvaltning av adress- och lägenhetsregistret

Trafikverket

 • ansvarar för lagring av bil-, cykel- och gångvägnätet

Kommunen

 • beslutar om nya adresser och vägnamn
 • registrerar och ajourhåller uppgifterna i adress- och lägenhetsregistret till Lantmäteriet
 • registrerar vägnamn till Trafikverket

Skatteverket

 • ansvarar för folkbokföring på lägenhet

Post Nord AB

 • beslutar om postnummer och postort

Fastighetsägaren

 • informerar om förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen (via e-tjänsten 'Anmäl förändringar i lägenhetsbeståndet')
 • är skyldig att informera om och anslå de lägenhetsnummer som kommunen beslutar om
 • ansvarar för kostnad och uppsättning av adressnummerskylt på husfasaden

Väghållaren

 • ansvarar för skylt­ning av väg, det vill säga bekostar, sätter upp och under­håller vägnamnsskyltarna
en nyckel med hjärtnyckelring hänger i ett lås
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny