Husutsättning, lägeskontroll

När du blir beviljad bygglov står det i ditt bygglovsbeslut om du måste göra en husutsättning (även kallad utstakning) eller en lägeskontroll.

Husutsättning och lägeskontroll sker i så fall efter att du fått startbesked och går ut på att kontrollera så huset verkligen placeras på det ställe på tomten som du angett i den situationsplan du skickat med i din ansökan om bygglov.

För nya byggnader krävs alltid utsättning, medan det för tillbyggnader kan räcka med lägeskontroll.

Du som byggherre väljer själv vem du vill anlita för att utföra husutsättning eller lägeskontroll.

gammal stuga i fjällen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny