Stort engagagemang under dialogmöten om Centrala Ås

Vid två tillfällen i april gavs invånare i Åsbygden möjlighet att samtala med tjänsemän från plan- och trafikavdelningen om de centrala delarna av Ås.

Träffarna på Ås bibliotek lockade runt hundra bybor som uttryckte sina önskemål för byns framtid. Engagemanget var stort och vi uppskattar att så många tog sig tid att komma förbi och samtala med oss.

Inspelen från träffarna har sammanställts och kommer att tas i beaktning i processen av framtagandet av planprogrammet för centrala Ås. Nu ska även barnen få säga sitt när tjänstemän från plan- och trafikavdelningen träffar ett antal elever på Ås skola. Vi ser fram emot att även ta del av barnens perspektiv.

Efter det blir nästa steg i planprocessen att ta fram ett samrådsförslag av planprogrammet. Samrådet kommer att hållas i höst eller vinter. Håll utkik i våra kanaler för mer information.


Ordmoln från medborgardialogen. Större text betyder att fler tyckt till om just det

Meny