Avverkning i Blomsterhagen, Ås

Karta avverkningsområde Blomsterhagen

Karta avverkningsområde Blomsterhagen

I slutet av denna vecka inleds arbetet med avverkning av det planlagda området Blomsterhagen, beläget mellan Sånghusvallen och Sem. Avverkningen är avgörande för att komma igång med den första etappen av kommunens satsning på infrastruktur för vatten och avlopp. Vi kommer även att förbereda för bostadsområdet Blomsterhagen.

Skogsbolaget SCA har fått uppdraget att genomföra avverkningen av ett område på cirka 7 hektar (se karta ovan). Arbetet med avverkning påbörjas vid E14 och uppdraget utförs av skogsbolaget SCA med etablering av maskiner i slutet av vecka 20. Därefter påbörjas avverkningen som kommer att pågå under ett par veckor.

Området är gallrat senast 2021 för att skogen ska kunna utvecklas livskraftigt över tid.

Efter genomförd avverkning kommer första etappen av VA-projektet ta vid. Avverkningen och VA-utbyggnaden möjliggör även bebyggelse enligt detaljplanen för Byn 1:4, Ås ”Blomsterhagen”. Detaljplanen ger förutsättningar för runt 110 bostadsrätter i blandad bebyggelse. Ambitionen är att komma igång med första etappen under 2025. Satsningen är en del av kommunens mål om att växa till 19 300 invånare till 2035.

Läs mer om Blomsterhagen

Detaljplan Byn 1:4, Ås ”Blomsterhagen"

Läs mer om utbyggnaden av VA-infra­struk­tur i södra Krokom

 

Vid frågor kontakta oss på saby@krokom.se

Meny