Blomsterhagen, Ås

Visionsbild Blomsterhagen, Ås

Visionsbild Blomsterhagen, Ås

I det natursköna området mellan Sånghusvallen och Sem i Åsbygden kommer ett nytt bostadsområde i klassisk stil växa fram under de närmaste åren.

Detaljplanen, som vann laga kraft redan 2008, ger möjlighet för runt 110 bostadsrätter i blandad bebyggelse. Området blir tydligt inspirerat av en trädgårdsstad med klassisk arkitektur som passar väl in i omgivningarna och som håller över tid. Fasadmaterialen blir genomgående i trä med olika harmonierande färgnyanser. Här samsas flerfamiljshus, radhus och friliggande hus där stad och land förenas.

Företaget som tilldelats markansvisning för Blomsterhagen är Ekeblad Bostad AB. I förslaget skriver de:

Under några år i början av 1900-talet utformades många områden utifrån trädgårdsstadens ideal. Luft och ljus var viktiga koncept och en varierad bebyggelse eftersträvades. Dessa områden är idag bland de mest uppskattade boendemiljöerna och eftersom efterfrågan på bostäder förväntas växa under kommande år kommer det att vara viktigt att tänka på hur våra nya bostadsmiljöer utformas.


Tidsplan

Under försommaren 2024 påbörjas avverkning och utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp i området. Ambitionen är att kunna påbörja första etappen av bostadsprojektet under 2025.

Satsningen är en del av kommunens mål om att växa till 19 300 invånare till 2035 och för att kunna möta efterfrågan på olika boendeformer i området.


Visionsbild Blomsterhagen, Ås

Visionsbild Blomsterhagen, Ås

Har du frågor rörande Blomsterhagen?

Välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny