Projekt

Bo, trafik och miljö - pågående projekt

 1. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  /funktioner/kontaktpersoner/kontaktpersoner-kommunledningsforvaltning/2019-03-07-kundcenter.html

 2. Krokoms centrum 2035

  /funktioner/kontaktpersoner/kontaktpersoner-kommunledningsforvaltning/2019-03-07-kundcenter.html

 3. Utbyggnad av VA-infra­struk­tur i södra Krokom

  /funktioner/kontaktpersoner/kontaktpersoner-samhallsbyggnadsforvaltning/2020-12-01-karolina-soderberg.html

Bo, trafik och miljö - avslutade projekt

 1. Tillbyggnad av Ås Ridhus

  /funktioner/kontaktpersoner/kontaktpersoner-samhallsbyggnadsforvaltning/2020-12-16-christina-sundien.html

 2. Utställning av avfalls­plan och avfalls­föreskrifter

  /funktioner/kontaktpersoner/ledningsgrupper/samhallsbyggnadsforvaltning/samhallsbyggnadsforvaltning-ledningsgrupp/2018-12-21-oscar-aspman.html

 3. Tågstopp Nälden är klart

  /funktioner/kontaktpersoner/kontaktpersoner-samhallsbyggnadsforvaltning/2019-06-28-josef-astrand.html

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny