Projekt

Bo, trafik och miljö - pågående projekt

  1. Utställning av nya före­skrift­er för avfallshantering

    Ny lagstiftning innebär att kommunens avfalls­före­skrifter måste uppdateras. Bland annat ska alla kommuner erbjuda matafallsinsamling från hushåll

Bo, trafik och miljö - avslutade projekt

  1. Sanering av föroreningar i Hissmofors

    Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade

Hjälpte informationen på sidan dig?