Detaljplanering

Detaljplanen talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. Detaljplanen är juridiskt bindande. Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar inom ett visst område.

Pågående detaljplaner

I planeringsprocessen har du som medborgare möjlighet att påverka planeringen. Planer på samråd och granskning som du kan lämna synpunkter på, hittar du här.

Pågående detaljplaner
Beskrivning Status Datum
Del av Rösta 2:6, Ås (Åskilen, etapp 1) Bearbetning inför samråd
Faxnälden 4:97, Nälden Bearbetning inför samråd
Kaxås 3:14, 11:1 m.fl., Kaxås Bearbetning inför granskning
Kälen 5:5, Krokom (Hanaberget) Bearbetning inför samråd
Täng 2:81, Ås (Ås båthamn) Bearbetning inför samråd
Ytterån 1:102, Ytterån Samråd 27 februari - 20 mars
Ås-Gärde 1:6, Ås (Ösa Strand) Bearbetning inför samråd
Ås-Hov 1:173, Ås (Sjövillan) Bearbetning inför samråd
Änge 1:128, Änge Bearbetning inför samråd
Änge 1:87, Änge Bearbetning inför samråd

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft från 2015 och framåt. För äldre planer kontakta kundcenter.

Hjälpte informationen på sidan dig?