Hissmoböle 2:335 m.fl., Krokom

Syftet med detaljplanen är att fortsätta utveckla området kring Krokomsporten mot en ökad blandning av verksamheter genom att medge ändringen av detaljplanen för att möjliggöra handel med livsmedel från tidigare handel med lokalproducerade varor, i begreppet handel inryms även café- och restaurangverksamhet.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 291

Meny