Hissmoböle 2:81, Krokom

Planens syfte är skapa möjlighet att uppföra carport med måtten 18 x 6 meter på bostadsrättsföreningen Vågens fastighet. Befintlig carport på fastigheten är i dåligt skick och behöver ersättas.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 285

Meny