Rödögården 1:21 m.fl., Rödön

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnad i 2 våningar istället för 1½ våning.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 301

Meny