del av
Åkersjön 1:6, Åkersjön

Planändringen har initierats av att Åkersjöbackens Väg- och Stugförening, där fastighetsägarna i området är delägare, har framfört önskemål om större byggrätter på fastigheterna.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 260

Meny