del av Rödöns Prästbord 1:3 m fl Rödön

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för mer bostäder i Rödöns kyrkby och samtidigt bidra till en förstärkning av underlaget för service i bygden, främst skola, förskola och kollektivtrafik.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 262

Meny