Hissmon 1:118, Krokom

Kommunen planerar att inrymma större delen av kommunens serverutrustning i en inbyggd container på ca 20 m2 i kommunens närhet.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 271

Meny