delar av Rösta 1:28, 1:32, 1:33 och 1:47, Ås

Planens huvudsyfte är att ändra läget på en väg i området. Enligt gällande plan ska vägen dras längs NV gränsen mot Rösta 1:32. Vägen flyttas enligt planförslaget ca 50 meter mot NV, till gränsen mot 1:47.

Meny