Byn 1:4,
Ås (Blomsterhagen)

Planens syfte är att ange förutsättningarna för bostadsbebyggelse. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder både om varaktigheten i dagens starka efterfrågan på bostäder och om konsumenternas önskemål om hustyper, har planen utformats så att den medger frihet vid valet av hustyper och vägdragningar.

Meny