Byn 1:150-157, Ås (Arons dunge)

Planens syfte är att ange förutsättningarna för bebyggelse på de åtta
bostadstomterna Byn 1:150 – 157.

Meny