del av Rösta 2:6, ”Blixt-Antons”, Ås

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse.

Meny