del av Rösta 3:10 samt del av Rösta 4:2, Ås (Birka strand)

Planens syfte är att legalisera den väg som byggts i strid med tidigare gällande detaljplan, samt att därvid skapa juridiska förutsättningar så att aktuell väg kan inordnas i tidigare genomförd vägförrättning.

Meny