Änge 1:87, Änge

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för befintlig verksamhet att bygga ut med handels-, parkerings- och inlastningsyta för fastigheten.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd