Del av Rösta 2:6 samt del av Rösta 2:17, Ås (Åskilen, etapp 1)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mark för handel och kontor. I detaljplanen ska Åsbygdens karaktär och bebyggelseuttryck beaktas. Syftet är att skapa byggnadsvolymer som ger intryck av "ladhus" med liggande eller stående panel.

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning