Hissmon 1:115, Krokom (Älvgläntan)

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för uppförande av flerbostadshus/parhus på platsen. Området ska vara en del i förtätningen av Krokoms centrum med möjlighet till strandnära och centralt läge.

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Meny