Hissmoböle 2:84, Krokom

Ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra bostäder och centrumverksamheter.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Brödtext

Meny