Rödögården 1:21 m.fl., Rödön

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnad i 2 våningar istället för 1½ våning.

Detaljplanens status

Bearbetning inför antagande

Meny