Hissmon 3:1 m.fl., Krokom

Ett planarbete är påbörjat för att undersöka möjligheterna att uppföra flerfamiljsbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan. Befintlig bebyggelse avses rivas.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

 

 

Illustration över en planprocess

Meny