Trafik och gator

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet samt vägbelysning där Krokoms kommun är väghållare.

Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna, till exempel E14, Offerdalsvägen och Rödövägen.
Förutom de kommunala och statliga vägarna finns det många enskilda vägar där det i regel är en lokal samfällighetsförening som ansvarar för skötseln.

Nationella väg­data­basen visar dig vem som är väg­hållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säker trafik, trafikstörningar skyltar och vägvisning

Säker trafik, trafikstörningar skyltar och vägvisning

Säker trafik kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. I broschyren ”Klipp häckenPDF” kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som har utfart mot gata, tomt intill gata eller hörntomt.

Trafikverkets vägar

Där Trafikverket är väghållare, det vill säga på våra ”stora” vägar, och det uppstår problem med till exempel snöröjning, borttagning av grus, bilar parkerade efter vägkanten eller sopor och avfall vid vägkanten ska du ringa Trafikverkets växel, telefon 0771 921 921.

Trafikstörningar

Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du information om aktuella trafikstörningar.
Via länken Trafikinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du komma till en karta som är zoombar och ger dig information om läget på vägarna. Sökfunktionen ger dig möjlighet att söka information om rastplatser, vägkameror och väderstationer.

Skyltar och vägvisning

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta och underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten med flera att snabbt hitta rätt. Kommunen är den myndighet som beslutar om adresser. Fastighetsägaren ansvarar själv för kostnad och uppsättning av skylt för adressnummer på husfasaden.

Det är väghållaren som ansvarar för skyltning av väg, det vill säga bekostar, sätter upp och underhåller gatunamnsskyltarna.

Snöröjning, sandning och sopning

Snöröjning, sandning och sopning

Målet för kommunens vinterväghållning är att våra vägar samt gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare ska vara framkomliga för fordon och gående. Halkbekämpningen ska vara sådan att väg, gång- och cykelväg kan trafikeras säkert. Undantag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.
Målet är att snöröjning ska ske då snödjupet har uppnått fem centimeter och att vägarna ska vara röjda innan klockan 07.00. Vi kan dock inte lova att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt mot bakgrund av att våra resurser är begränsade.

Vid stora mängder nederbörd prioriteras gator där lokaltrafiken ska passera, vid normal nederbörd prioriteras de vägar, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst.
Sandupptagning på kommunens gator sker först när snö och is försvunnit.

Att tänka på inför vintern för dig som fastighetsägare

Snö från privata fastigheter får inte tippas på kommunens mark, utan ska tas hand om på den egna fastigheten. Skotta inte på ett sådant sätt att snö från din fastighet hamnar på grannens fastighet.
Vid plogning av kommunala vägar kan det hända att lite snö hamnar på din infart. Då måste du som fastighetsägare själv skotta bort snön. Vi försöker minimera snösläppen, men det kan förekomma.
Skotta och sanda så att samhällsservice kan utföras, till exempel att räddningsfordon kommer fram, brevbäraren kan lämna post och sophämtning kan ske.

Skoterkörning

Skoterkörning

Det är förbjudet att köra skoter och andra motorfordon i terräng på snötäckt mark inom tätbebyggda områden.
Förbudsområdena är Aspås, Dagsådalens skjutfält, Föllinge, Krokom/Dvärsätt, Nälden/Vaplan, Trångsviken, Ytterån, Änge och Ås.

Förbudet gäller även på följande platser:

  • inom iordningställda särskilt utmärkta campingplatser
  • inom skidbackar samt kälkbackar
  • i skidspår som har fast markering
  • på fotbollsplaner och golfbanor som har utmärkning om förbud mot trafik med terrängskoter
Hjälpte informationen på sidan dig?