Få drift­information via SMS

Vill du få SMS-avisering vid till exempel in­ställd sophämtning eller störningar i den kommunala vatten­leveransen? Ange ditt telefon­nummer i formuläret längre ner på sidan så får du aktuell in­formation i ett SMS vid eventuella driftstörningar.

Du kan själv bestämma vilket nummer sms:et ska skickas till och/eller lägga till fler fastig­heter i din profil. Kanske vill du ha information om något händer vid fritidshuset, en när­ståendes fastighet eller på kontoret.

Registret är inte publikt. Det används endast av varnings­tjänsten och aldrig i kommersiellt syfte.

Här hittar du driftinformation

En vattenkran som hänger på en vägg
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny