Translate site

Startsida Krokoms kommun

Avgifter, regler och abonnemang

Fakturorna skickas ut kvartalsvis i mars, juni, september och december.

Avfallstaxan är uppdelad i tre delar: grundavgift, behållaravgift och en rörlig tömningsavgift.

Grundavgift betalas av alla som äger en bebyggd fastighet. Avgiften täcker de kostnader kommunen har för återvinningscentraler, planering, kundservice och annan administration. Vilken taxa man betalar beror på om anläggningen används som privat boende (permanentboende eller fritidshus), flerfamiljshus, eller av företag/verksamheter. Sopkärlet hyrs av kommunen till en fast årskostnad. Avgiften bekostar även inköp och underhåll av kärl. Kostnaden varierar beroende på kärlets storlek.

Rörlig avgift betalas när man väljer att tömma sitt sopkärl. Genom att sortera ditt hushållsavfall och lämna dina förpackningar på en återvinningsstation kan du minska din rörliga kostnad.

Renhållningstaxa verksamhet

I grundavgiften för verksamhetsutövare ingår kostnader för administration, planering, kundservice och annan administration. Det är inte gratis för företag och verksamheter att lämna grovavfall på återvinningscentralen, men mottagning av visst elektronikskrot och kyl- och frysmöbler är kostnadsfri.

Slamtömning

Faktura på slamtömning skickas ut efter utförd tömning. Läs mer om slamtömning under rubriken Slam och latrin i menyn till vänster.

Uppdaterad 2017-12-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se