Translate site

Startsida Krokoms kommun

Bygglov och tillstånd

Att tänka på när du söker bygglov

Det är många regler och lagar att ta hänsyn till för dig dom ska söka bygglov. Det är därför viktigt att ha tänkt till riktigt innan du lämnar in din ansökan.

 • Se till att ha kompletta handlingar med ordentliga ritningar
 • Läs besluten ordentligt
 • Invänta startbesked innan byggstart
 • Invänta slutbesked innan inflyttning eller användning
 • Startbesked – du får påbörja åtgärden
 • Bygglov – bygget behöver påbörjas inom två år och avslutas inom fem år

Du kan behöva bygglov om du vill:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra byggnadens användningssätt
 • inreda en ny bostad eller lokal
 • ändra fasaden, till exempel måla om eller byta taktäckningsmaterial
 • lägga upp ett upplag eller sätta upp skylt, plank eller mur

 Ju tidigare din ansökan kommer in, desto större är chansen att bygglovet är klart när du tänkt börja bygga.

Vet du vilken byggrätt du har - med andra ord, stämmer dina byggplaner med kommunens detaljplan för din fastighet? Vid granskning av en bygglovansökan prövas om åtgärden stämmer överens med gällande lagstiftning, till exempel plan- och bygglagen, och den detaljplan som gäller för området. Åtgärden ska vara lämplig för platsen med hänsyn till omgivningen och bland annat ska byggnader vara estetiskt tilltalande.

Kolla med oss innan du börjar rita och projektera dina planer. Då slipper du rita om och din ansökan går fortare att behandla!

När du bygger nytt eller gör större tillbyggnader på din bostad ska du ha ett färdigställandeskydd. Det är du som byggherre som ska se till att skyddet finns om det krävs enligt lagen om färdigställandeskydd. Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Hör gärna av dig om du har frågor och boka tid för besök, för att försäkra dig om att vi har tid.

Servicegaranti

Bygglov inom deltaljplan, är en av elva servicegarantier inom den kommunala verksamheten. En servicegaranti beskriver vad du kan förvänta dig av Krokoms kommun inom dessa elva områden.

Arbetet med servicegarantier är nära kopplat till kommunens kvalitetsarbete. Genom att fastställa servicegarantier kan vi på ett enkelt sätt redovisa vad vi erbjuder och vad vi förväntar oss av medborgaren. Servicegarantierna kan också hjälpa till att minimera felaktiga förväntningar på efterfrågade tjänster.

Uppdaterad 2018-06-27 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se