Translate site

Startsida Krokoms kommun

Byggnader för jord- och skogsbruk, hästhållning

Ekonomibyggnader

Det krävs i regel inte bygglov för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring inom områden som inte omfattas av detaljplan.
 
Det krävs däremot bygglov om du vill göra om den här typen av byggnader för att kunna använda den på ett helt nytt sätt.
 
Exempelvis om du vill bygga om ladugården till verkstad eller ridskola. Att inte behöva bygglov i de här fallen är knutet till verksamheten. Inte till fastighetens/fastigheternas taxering.  

Hästhållning

Häststall betraktas inte som en ekonomibyggnad tillhörande ett jordbruk, och inryms inte i begreppet komplementbyggnad för ett bostadshus. Med andra ord: Häststall kräver bygglov.

Att ha hästar ses mer som en hobby eller som en kommersiell verksamhet. Inte som ett jordbruk. Att ta hand om ett stort djur som en häst kan inte heller anses vara ett komplement till en bostad.

Bedrivs verksamhet som till exempel en ridskola, turridningar eller liknande kommer även behovet av parkeringar in i bilden.

Uppdaterad 2015-02-26 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se