Translate site

Startsida Krokoms kommun

Byggnadsvård och kulturhistoriska byggnader

Vill du byta takmaterial, fasadmaterial, fönster eller dörrar, måla om, sätta upp solceller eller solfångare, bygga om eller bygga till, bygga skärmtak för bil, plank eller veranda?

Innan du börjar köpa material — läs på  lite om din byggnads arkitektur och vilka val som passar bäst för din byggnads karaktär.

Byggnadsminnen


I Jämtlands län finns det lite mer än nittio byggnadsminnen som skyddas av lagen. Särskilt märkliga byggnader kan länsstyrelsen bestämma ska skyddas som ett byggnadsminne med hjälp av Kulturminneslagen.

Det krävs mycket för att en byggnad ska få detta skydd. Byggnaden måste vara väldigt välbevarad. Byggnaden måste också vara ett tydligt exempel på byggnadsstilen vid en viss tid. Särskilda skyddsregler skrivs för varje byggnadsminne.

Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Jämtland om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad länsstyrelsen har beslutat innan de fattar sitt beslut rörande dina byggnadsplaner.

För mer information om byggnadsminnen, se Länsstyrelsens hemsida.

Kulturminneslagen


En inventering av en stor mängd byggnader har gjorts av Länsmuseet i Jämtland under 1970-talet.

I denna inventering finns många fotografier av byggnader samt enkla situationsplaner som kan vara intressanta för dig som fastighetsägare att titta på när du ska bygga. Inventeringen finns tillgänglig hos Bygg- och miljöavdelningen.

Uppdaterad 2012-02-19 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se