Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förhandsbesked

Tänker du bygga nytt utanför detaljplan eller är osäker om bygglov kan ges för en viss åtgärd? Då bör du först ansöka om ett förhandsbesked.

Syftet med ett förhandsbesked är att få ett första besked innan kostnaderna läggs ut för projektering med mera.
 
Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få ett bygglov om du uppfyller de krav i övrigt som plan- och bygglagen (PBL) ställer.
 
Bygg- och miljönämnden prövar om den tänkta åtgärden kan tillåtas på platsen. På en karta redovisas var tänkt åtgärd ska byggas, hur vatten och avlopp ska lösas samt eventuell tillfartsväg. Kommunens översiktsplan är vägledande för den bedömning som görs och berörda grannar och myndigheter får yttra sig om åtgärden.
 
Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande handlingar som ett bygglov.

En eventuell avstyckning får man ansöka om hos Lantmäteriet.

Ett förhandsbesked gäller i två år. Om ansökan om bygglov inte lämnats in inom den tiden upphör tillståndet att gälla.

Uppdaterad 2016-04-08 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se