Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ansökan om förhandsbesked

Vid ansökan om förhandsbesked krävs följande handlingar:

  • Ansökningsblankett, ifylld och underskriven
  • En situationsplan med korrekta tomtgränser, eventuella nya tomtgränser, alla befintliga byggnader och nya byggnader samt tillfartsväg

Ritningarna ska vara skalenliga. Om möjligt markera ut placeringen av den nya byggnaden på tänkt plats.

Handläggningstiden för din ansökan börjar räknas när kompletta och godkända handlingar har lämnats in.

Vid osäkerhet och frågor kring vad som kan tillåtas på en plats, studera översiktsplanen för Krokoms kommun, fördjupade översiktsplaner samt Boverkets information angående förhandsbesked, alternativt kontakta handläggaren.

Uppdaterad 2017-12-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se