Translate site

Startsida Krokoms kommun

Myndigheter som kan behöva kontaktas

Här följer en lista över andra myndigheter eller avdelningar inom kommunen som kan behöva kontaktas när du ska ansöka om bygglov.

Krokoms kommun

 • Enskilt avlopp
 • Strandskydd
 • Livsmedel
 • Nya utfarter
 • Andra trafikfrågor
 • Allmän platsmark
 • Småhustomter
 • Köp/försäljning av mark som Krokoms kommun äger

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB

 • Skyddsrum

Arbetsmiljöverket

 • Arbetslokaler

Länsstyrelsen i Jämtland

 • Djurhållning
 • Vattenverksamhet
 • Byggnadsminnen
 • Anmälan om samråd, större fyllnader utanför område med detaljplan

Räddningstjänsten

 • Brandfarlig vara

Lantmäterimyndigheten, Statlig

 • Förrättningar
 • Servitut

Polisen

 • Tillstånd för nyttjande av allmän platsmark

Trafikverket

 • Statlig väghållare
 • Allmänna frågor rörande vägar och trafik

Transportstyrelsen och försvarsmakten

Uppdaterad 2016-05-31 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se