Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ovårdad fastighet

Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 14-15 §§ ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick.
 
Om fastigheten bedöms vara ovårdad (skräpig tomt eller förfallet hus) kontaktas fastighetsägaren som uppmanas att vidta åtgärder.
 
Om dessa åtgärder inte vidtagits, tas ärendet upp i bygg- och miljönämnden för beslut om eventuellt föreläggande och eventuell byggsanktionsavgift.
 
Du kan lämna in en anmälan om ovårdad fastighet till bygg- och miljöavdelningen. Anmälan kan göras anonymt.
 
Postadress: 
Krokoms Kommun
Bygg- och miljöavdelningen
835 80 KROKOM

Telefon: 0640-161 00 (vx)
E-post: Se kontaktinformation här till höger

Uppdaterad 2013-05-29 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se