Translate site

Startsida Krokoms kommun

Rivning


Rivningslov

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av byggnad inom ett område med detaljplan. Byggnader som inte kräver bygglov kräver heller inte rivningslov.

Ansökan måste lämnas in även om endast en mindre del av byggnaden skall rivas.

Handlingar som krävs för rivningslov är:

Observera att du inte får börja riva byggnaden innan du fått ett startbesked. När rivningen är färdig ska kontrollplanen lämnas in och slutbesked utfärdas.

Rivningsanmälan

En anmälan om rivning krävs för byggnader utanför detaljplan. Undantaget är komplementbyggnader och ekonomibyggnader.

Anmälan måste lämnas in även om endast en mindre del av byggnaden skall rivas.

Handlingar som krävs för rivningsanmälan är:

Observera att du inte får börja riva byggnaden innan du fått ett startbesked. När rivningen är färdig ska kontrollplanen lämnas in och slutbesked utfärdas.

Syfte

Syftet med rivningslov och rivningsanmälan är bland annat att säkerställa att rivningsavfallet tas om hand på rätt sätt.


Uppdaterad 2017-02-01 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se