Translate site

Startsida Krokoms kommun

Strandskydd

Strandskyddet är en lag och lagen ser likadan ut i hela Sverige.

Den strandskyddade zonen sträcker sig i regel 100 meter från strandlinjen upp mot land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. I vissa områden är zonen utökad till 300 meter i respektive riktningar.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader, eller ändra byggnader som redan finns så att de kan användas på något nytt sätt.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för den typen av byggen som nämns ovan.
  • Upprätta anläggningar/anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
  • Göra annat som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.
Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se