Translate site

Startsida Krokoms kommun

Gatubelysningen tänds vecka 32

Dagarna blir kortare och kvällarna mörkare. Gatubelysningen tänds under vecka 32.

I normala fall tänds gatubelysningen 15 augusti men i år tänds den tidigare.

Inom tätorten Krokom är det plan- och fastighetsavdelningen som ansvarar för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet (förutom Offerdalsvägen), gatubelysning, torghandel, skyltning och parkeringsövervakning med mera.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna, till exempel E14, Offerdalsvägen och Rödövägen.

Förutom de kommunala och statliga vägarna finns det många enskilda vägar där det i regel är en lokal samfällighetsförening som ansvarar för skötseln. Bygg- och miljönämnden, tillika Trafiknämnd, har myndighetsansvar för lokala trafikföreskrifter

Uppdaterad 2017-08-07 av Peter Svensson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »